• پست موقت

   سلام خدمت بازدیدکنندگان گرامی
   از اوایل بهمن ماه به علت پروژه کاری، به شدت مشغول هستم. گاهی منزل هم نمی توانم بروم. در این مدت مصاحبه های بسیار خوبی انجام داده ام و شنیدنی های بسیار زیبایی شنیدم که خستگی کار را به در می کند. انسان های بسیار محترم و بزرگی رو آشنا شدم که امروز در اوج غربت و عزلت زندگی می کنند و داستان رشادتهایشان در دفاع از کشورشان به گوش کسی نرسیده است. کاری که من الان انجام می دهم هیچ لبنانی انجام نخواهد داد مگر با هزینه چند برابری و کلی منت. برای همین هم هست سی چهل سال پس از امام موسی صدر و شهید چمران هنوز چنین کار عمیقی انجام نشده است.

   ان شاء الله از دوشنبه بعد با پایان این مرحله وقت و فرصت خواهم داشت که بیشتر به اوضاع لبنان توجه کنم و مطالبی را برای شما منعکس کنم.

  • درد دل بابت اتفاق ناگواری که سردرد می آورد

   حادثه دردناکی که برای آتش نشانان فداکار رخ داد رو تسلیت عرض می کنم. خبر ناگواری که با پیگیری آن و حرص و جوش و نگرانی، سر درد گرفتم. با تصور پدر مادر ها و همسرهایی که با شنیدن این خبر کمرشان شکست.